Нашите машини се широко применети во индустријата за преработка на месо, храна од пченица и брзо замрзната индустрија за преработка на храна.

Таблета за замрзнато месо