Нашите машини се широко применети во индустријата за преработка на месо, пченична храна и индустријата за преработка на брзо замрзната храна.

Придружни машини